Yayınlanmış: 2023-12-21

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusuna Genel Bir Bakış

Sam MOKHTARZADEH- Alihan PEKER- Engin ERTUNÇ- Mehmet Fatih ÇAKIR- Hüseyin GÜNGÖR

Bingöl İlinde Bal Arısı Kolonilerinin Arı Merası ve Yaylada Koloni Performansı Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Ali KUTLU- Sam MOKHTARZADEH- Erdal ÇAÇAN- Kağan KÖKTEN; Selim ÖZDEMİR; Rıdvan UÇAR- Muammer EKMEKÇİ

Ülkesel ve Bölgesel Ölçekte Türkiye’nin Bitkisel Atık Miktarları

Alperen ÜNLÜ- Zübeyde Filiz ARSLAN- Recai ARSLAN- Faik CEYLAN

İznik Zeytin Üreticilerinin Bitki Koruma Sorunları

Alperen Haliloğlu- Zübeyde Filiz ARSLAN- Mustafa Said BAYRAM