Bingöl İlinde Bal Arısı Kolonilerinin Arı Merası ve Yaylada Koloni Performansı Üzerine Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Ali KUTLU
Sam MOKHTARZADEH
Erdal ÇAÇAN
Kağan KÖKTEN
Selim ÖZDEMİR
Rıdvan UÇAR
Muammer EKMEKÇİ

Özet

Bu çalışma, Bingöl şartlarına uyum sağlamış arı kolonilerinde koloni performansını belirlemek için yapılmıştır. Bu amaçla 2021 ve 2022 yıllarında biri arı merası diğeri yayla olmak üzere iki farklı lokasyonda 10 koloni üzerinde yavrulu alan, polenli alan ile arılı çerçeve özelliklerinin tespiti yapılmıştır. Ana nektar akımı öncesi iki yılın ortalaması alınarak yapılan tespitte arı merasında ortalama yavrulu alan miktarı 1158 cm²/koloni, yaylada ise aynı değer 1212 cm²/koloni olarak belirlenmiştir. Polenli alan çalışma sonucunda koloni ortalaması merada 241 cm², yaylada ise 276 cm² olarak belirlenmiştir. Koloni ortalaması mera alanında 2021 yılında 12 çerçeve/koloni olurken, 2022 yılında %1.66 oranında azalarak 10 çerçeve/koloni’ye düşmüştür. Yayladaki koloni ortalaması ise 2021 ve 2022 yıllarında değişmeyerek 11 çerçeve/koloni olarak tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
KUTLU, M. A. ., MOKHTARZADEH, S., ÇAÇAN, E. ., KÖKTEN, K. ., ÖZDEMİR, S. ., UÇAR, R. ., & EKMEKÇİ, M. . (2023). Bingöl İlinde Bal Arısı Kolonilerinin Arı Merası ve Yaylada Koloni Performansı Üzerine Bir İnceleme. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/68
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri