DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (DUZFAD)

                   JOURNAL OF AGRICULTURE FACULTY OF DÜZCE UNIVERSITY (JAFDU)

 

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.