Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi kapsamında bitki koruma, bahçe bitkileri, tarla bitkileri, tarım ekonomisi, tarım makinaları, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi ve bitki besleme, zootekni, biyosistem ve gıda bilimi gibi tüm ziraat alanları ile ilgili özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıda derleme çalışmaları yer almaktadır. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan bir dergidir. Sunulan makaleler özgün olmalı ve Türkçe ya da İngilizce yazılmalıdır. Bir kongre ya da sempozyumda sadece özeti yayımlanan makaleler dergiye sunulabilir. Yayın politikasının en önemli özelliği bilime yaptığı katkıdır. Katkı sunmadığı hakemler tarafından belirtilen çalışmalar yayımlanmaz.