Dergi Sahibi: Düzce Üniversitesi, Ziraat Fakültesi adına,
Prof. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Dekan

Baş Editör
Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Bekir ÇEVİK, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Emine AYDIN, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Alan Editörleri
Prof. Dr. Hülya ÜNVER, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ersin DEMİR, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkiye
Doç. Dr. Hüseyin GÜNGÖR, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi. Emre TUNCA, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Selime CANAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel/Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ali KAVGACI, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ebru SAKAR, Harran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Elchyn ALIIEV, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine
Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erdal SAKİN, Harran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fahriye ERCAN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Filiz AKSU, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gökçen YILDIZ, Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gülay KAÇAR, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Harun AKSU, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan DEĞİRMENCİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan ÖNDER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmet YILDIRIM, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Muharrem TÜRKKAN, Ordu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa İMREN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Rasim ORAL, Bursa Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Salih KARABÖRKLÜ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Sultan KIYMAZ, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yeşim AYSAN, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ayşe ÖZDEM, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye
Doç. Dr. Ayşe YAZLIK, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Dilek DÜLGER ALTINER, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Dmytro MAKARENK, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine
Doç. Dr. Erdem KÜÇÜKTOPÇU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Harun URAN, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hülya TORUN, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Khavar JABRAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Mehmet MAMAY, Harran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Melekber SÜLÜŞOĞLU DURUL, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Oleksii DERKACH, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine
Doç. Dr. Sefer DEMİRBAŞ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Seydi YILMIŞ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ŞİN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Bülent PİŞKİN, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Fikret BUDAK, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İrem ALTIN, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇAKMAK, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Dr. Ana ANDJELKOVİC, Institute for Plant Protection and Environment, Serbia
Dr. Rui GAO, Mississippi State University, United States of America
Dr. Václav NOVAK, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic

Dil Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Sam MOKHTARZADEH, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Mizanpaj Editörü
Arş. Gör. İbrahim CİNER, Düzce Üniversitesi, Türkiye

Teknik Editör
Arş. Gör. Yücel AVŞAR, Düzce Üniversitesi, Türkiye


* Sıralama unvan içerisinde alfabetik olarak şekilde yapılmıştır.