Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusuna Genel Bir Bakış

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sam MOKHTARZADEH
Alihan PEKER
Engin ERTUNÇ
Mehmet Fatih ÇAKIR
Hüseyin GÜNGÖR

Özet

Tıbbi bitkiler, bitki organlarından birinde, birkaçında veya tümünde farmakolojik aktivitesi olan alkaloitler, terpenoitler veya fenolik maddeler gibi biyoaktif maddeleri taşıyan ve sahip olduğu bu bileşikler sayesinde ilaç olarak kullanılan bitkiler olarak tanımlanmaktalardır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Sümerler, Asurlular, Yunanlılar, Mısırlılar ve Hititler bu bitkileri kullanmışlardır. Dioscurides, Galen ve İbn Sina eserlerinde bu bitkilerden bahsetmişlerdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, dünyadaki topluluklarda önemli sosyal, kültürel ve çevresel roller oynamaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik ve toprak isteklerine bakıldığında, bu bitkiler hemen hemen her iklim ve ekolojik şartlarda yetişebilmekte; son zamanlarda ilaç ve gıda sektöründe daha fazla kullanılan ve halk tarafından rağbet gördüklerinden dolayı yetiştirilmesi ve ıslahı çalışmaları önem taşımaktadır. Stratejik tarım ürünleri yanı sıra alternatif bir ürün olarak bilinen tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, özellikle yoğun işgücü talebinin olduğu kırsal alanlarda işsizliğin azalmasına ve tarımsal gelirin artmasına katkı sağlayarak sosyo-ekonomi çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
MOKHTARZADEH, S., PEKER, A., ERTUNÇ, E. ., ÇAKIR, M. F. ., & GÜNGÖR, H. (2023). Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konusuna Genel Bir Bakış. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen http://dergi.duzce.edu.tr/index.php/duzfad/article/view/63
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri